Đóng

Khai thuê hải quan

Dịch vụ khai thuê hải quan

ds28-10-7

Các bước làm thủ tục hải quan!

Công việc phải làm của chủ hàng và công chức hải quan là khác nhau. Thủ tục cũng ít nhiều khác nhau cho các loại hình xuất nhập khẩu (kinh doanh, gia công, đầu tư, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, v.v…) Ở đây, để đơn giản, tôi chỉ tập trung […]

Print

Khai điện tử với hàng phi mậu dịch

Theo quy định tại  Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại thực hiện khai điện tử, trừ một số trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy. Các trường hợp khai trên tờ khai […]

Chat Facebook