Đóng

Dịch vụ

Dịch vụ

hinh-1

Thủ tục kiểm định thực vật

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật    Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số…
Xem thêm
Chat Facebook