Đóng

Khai thuê hải quan, Tin tức

Khai điện tử với hàng phi mậu dịch

Print
Theo quy định tại  Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại thực hiện khai điện tử, trừ một số trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy.
Các trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy gồm:
– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới.
– Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo.
– Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập quy định tại Điểm a, điểm b khoản 1 Điều 49 Nghị định này.
– Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất  – tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh.
Các trường hợp khai hải quan quan giấy nêu trên thực hiện chung với các trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Trước đây hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại được quy định tại Điều 69 Thông tư 128/2013/TT-BTC và thực hiện thủ tục hải quan thủ công (thực hiện trên tờ khai giấy và theo mẫu tờ khai dành riêng cho loại hình này).
Như vậy theo quy định mới nêu trên thì hiện nay về thủ tục hải quan không phân biệt hàng hóa không nhằm mục đích thương mại với hàng hóa nhằm mục đích thương mại.

Bài viết liên quan
Chat Facebook