Đóng

Tin tức

Nhiều quy định mới về thủ tục hải quan áp dụng từ 01/11/2013

hinh-dd-1

Tổng cục Hải quan vừa tổ chức hội nghị giới thiệu nội dung Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực vào ngày 01/11/2013 tới đây với nhiều thay đổi về thủ tục hải quan.

Thông tư số 128 bao gồm 168 Điều, bổ sung 5 Điều mới so với Thông tư số 194, đó là: Xác định trước trị giá hải quan cho hàng hóa nhập khẩu (Điều , Đăng ký tờ khai hải quan (Điều 13), Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất để sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam (Điều 62), Tiền chậm nộp (Điều 131), Nộp dần tiền thuế (Điều 132).

Bãi bỏ 02 Điều 98 và 132 tại Thông tư số 194. Bãi bỏ điểm 4.10 phụ lục II tại Thông tư số 194.

Sửa đổi, bổ sung 86 Điều tại Thông tư số 194.

Bài viết liên quan
Chat Facebook