Đóng

Dịch vụ, Xin đăng kí cấp C/O

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

chung_nhan_xuat_xu_hang_hoa

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ C/O MẪU A, C/O MẪU B, C/O MẪU D, C/O MẪU E, C/O MẪU AK, C/O MẪU AJ, C/O MẪU VJ, C/O MẪU AI, C/O MẪU AANZ, C/O MẪU VC

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa

chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa

* GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O – CERTIFICATE OF ORIGIN):

– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin) là văn bản do tổ chức có thẩm quyền thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp, dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin) phải thể hiện được nội dung xuất xứ của hàng hoá, xuất xứ đó phải được xác định theo một Qui tắc xuất xứ cụ thể.

* Mục đích của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin):

– Ưu đãi thuế quan

– Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá

– Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch

– Xúc tiến thương mại.

* Phân loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin):

– C/O cấp trực tiếp: C/O cấp trực tiếp bởi nước xuất xứ, trong đó nước xuất xứ cũng có thể là nước xuất khẩu.

– C/O giáp lưng (back to back C/O): C/O cấp gián tiếp bởi nước xuất khẩu không phải là nước xuất xứ. Nước xuất khẩu trong trường hợp này gọi là nước lai xứ.

* Các mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin) hiện đang được áp dụng tại Việt nam:

– C/O cấp theo qui tắc xuất xứ không ưu đãi:

+ C/O mẫu B (cấp cho hàng XK).

+ C/O cho hàng cà phê (theo qui định của Tổ chức cà phê thế giới).

– C/O cấp theo qui tắc xuất xứ ưu đãi:

+ C/O mẫu A (cấp cho hàng XK đi các nước cho hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP).

+ C/O mẫu D (thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT giữa các nước ASEAN).

+ C/O mẫu E (ASEAN – trung quốc).

+ C/O mẫu AK (ASEAN – Hàn quốc).

+ C/O mẫu AJ (ASEAN – Nhật bản).

+ C/O mẫu VJ (Việt nam – Nhật bản).

+ C/O mẫu AI (ASEAN – Ấn độ).

+ C/O mẫu AANZ (ASEAN – Australia – New Zealand).

+ C/O mẫu VC (Việt nam – Chile).

+ C/O mẫu S (Việt Nam – Lào; Việt Nam – Campuchia).

* Nơi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin):

Phòng quản lý XNK thuộc Bộ công thương: cấp các loại C/O theo Hiệp định thương mại tự do hàng hoá FTA như C/O form D, C/O form E, C/O form AK, C/O form AJ, C/O form VJ, C/O form AI, C/O form AANZ, C/O form VC…

Trung tâm Xác nhận Chứng từ Thương mại thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: cấp C/O form B, C/O form A..

Thời gian hoàn thành xin C/O tại Bộ Công thương hoặc VCCI:

– Từ 01 đến 02 ngày làm việc.

– Phí dịch vụ: Vui lòng liên hệ 0989.059.859 để được tư vấn.

Fanpage: https://www.facebook.com/DichVuHaiQuan/

Bài viết liên quan
Chat Facebook