Đóng

Khai thuê hải quan, Tin tức

Xác nhận, giám sát việc xuất nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật

giam-sat

Ngày 11/3/2014, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 2443/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xác nhận, giám sát việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật thuộc CITES.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục hải quan trực thuộc thực hiện một số nội dung khi làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng là sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép CITES:

Một là, ngoài các thủ tục hải quan theo quy định hiện hành, cơ quan hải quan phải thực hiện xác nhận rõ số lượng thực xuất khẩu, tái xuất khẩu nhập khẩu trên ô Export endorsement và ô Bill of Lading/ Airway Bill number giấy phép CITES, để đảm bảo số lượng thực khi làm thủ tục không được vượt quá số lượng ghi trên giấy phép CITES. Đối với trường hợp xuất khẩu, sau khi xác nhận, trả lại bản chính giấy phép CITES cho doanh nghiệp để đi kèm với hồ sơ hàng hóa trong quá trình vận chuyển và xuất trình với cơ quan thẩm quyền của nước nhập khẩu/ quá cảnh lô hàng, cơ quan hải quan chỉ giữ bản sao giấy phép CITES.

Hai là, không thực hiện việc cấp Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan trên giấy phép CITES, không làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu nhiều lần trên một giấy phép CITES.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới mẫu vật của các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm, kịp thời đấu tranh, ngăn chắn, xử lý đối với những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hành vi vi phạm pháp luật và Công ước CITES, đảm bảo việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo đúng số lượng, khối lượng, chủng loại, xuất xứ, loài ghi trên giấy phép CITES.

Bốn là, trường hợp phát hiện các vụ vi phạm liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới mẫu vật của các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm thì kịp thời cung cấp thông tin cho Cơ quan quản lý CITES Việt Nam; gửi bản sao giấy phép, chứng chỉ xuất khẩu, nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan trước đó cho Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

Bài viết liên quan
Chat Facebook